Tăng cường công tác quản lý an toàn điện trên địa bàn thành phố

Để sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các tai nạn về điện, chập cháy có thể xảy ra, UBND thành phố Tam Kỳ vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung.

     Công ty điện lực Quảng Nam, Điện lực Tam Kỳ: Tăng cường công tác kiểm tra trong quá trình quản lý, vận hành cung cấp điện; kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng hệ thống điện đảm bảo an toàn trước khi đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện và hướng dẫn các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các tai nạn về điện, chập cháy có thể xảy ra; phân công cán bộ kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy, nổ do điện gây ra.

     Phòng Kinh tế thành phố: Phối hợp với Điện lực Tam Kỳ, các đơn vị liên quan xây dựng tập gấp tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các tai nạn về điện, chập cháy có thể xảy ra và yêu cầu các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn trong sử dụng điện; tăng cường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn thành phố và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ.

     Phòng Quản lý đô thị thành phố: Phối hợp với Điện lực Tam Kỳ, UBND các xã, phường kiểm soát, cảnh báo các điểm mất an toàn lưới điện nhằm phòng ngừa các nguy cơ tai nạn điện trong nhân dân.

     Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố: Phối hợp với Điện lực Tam Kỳ, UBND các xã, phường tổ chức rà soát phát quang các cây có thể ảnh hưởng đến trụ điện, đường dây điện trung hạ áp và các tuyến đường trên địa bàn thành phố.

     Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thông thành phố: Phối hợp với Điện lực Tam Kỳ, phòng Kinh tế thành phố tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các tại nạn về điện, chập cháy có thể xảy ra trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

     UBND các xã, phường: Phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố, Điện lực Tam Kỳ tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn, phòng, tránh các tai nạn về điện, chập cháy có thể xảy ra và tăng cường công tác kiểm tra, rà soát phát quang các cây có thể ảnh hưởng đến trụ điện, đường dây điện sau công tơ. Đặc biệt trong khu dân cư, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, tại các chợ, siêu thị và các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. 

Tin liên quan