Phường Hòa Hương tập huấn công tác chuyển đổi số

Sáng 18.8, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn phường.

Tân Thạnh tuyên truyền chuyển đổi số

Chiều ngày 5.8, UBND phường Tân Thạnh phối hợp với Công an phường tổ chức hội nghị giao ban tiến độ thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ và tuyên truyền công tác chuyển đổi số, tiện ích của thẻ căn cước công dân cho thành viên tổ công tác thực hiện Đề án 06 của khối phố và Tổ công nghệ cộng đồng trên địa bàn phường.

Blockchain sẽ mang lại hiệu quả lớn trong định danh số

Các chuyên gia cho biết, blockchain hiệu quả hơn trong định danh khi có thể giảm thiểu rủi ro trùng lặp dữ liệu.

Phụ huynh các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Tam Kỳ được nộp hồ sơ nhập học online

Thực hiện Kế hoạch số 164/KH-UNBD ngày 26/4/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc Ứng dụng thí điểm phân hệ phần mềm tuyển sinh đầu cấp trong hệ thống giáo dục thông minh thành phố Tam Kỳ năm 2022.

Người dân Thành phố Tam Kỳ được hỗ trợ nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn trong cơ quan nhà nước thành phố Tam Kỳ, trong đó có giải pháp “Thực hiện thí điểm ít nhất 02 ngày/tuần (thứ 4 và thứ 5), ưu tiên thực hiện tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại cơ quan, đơn vị, địa phương kể từ ngày 01/7/2022”.

Phường An Sơn đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Sáng ngày 04/7/2022, UBND phường An Sơn tổ chức quán triệt nâng cao nhận thức và kỷ cương thực hiện công vụ trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết quá hạn cho cán bộ, công chức, người lao động.

Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Ngày 04/7/2022, Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ tổ chức tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho đoàn viên. Về tham dự tập huấn có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Ban thường vụ Thành đoàn Thành phố Tam Kỳ và các bí thư, phó bí thư, tổ xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến của các cơ sở đoàn trực thuộc.

Thành phố Tam Kỳ sẵn sàng các điều kiện triển khai thí điểm chỉ nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Năm 2021, UBND thành phố Tam Kỳ triển khai mô hình “Công dân không viết” với các nội dung chính là giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho người dân, tổ chức; phát hành tờ rơi và hướng dẫn lập tài khoản công dân điện tử; nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Xã Tam Phú tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số

Ngày 28/6/2022, UBND xã Tam Phú tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, tổ công nghệ cộng đồng thôn. Về tham dự tập huấn có đại diện Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phú và gần 100 đại biểu.

Kiểm tra sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử

Chiều ngày 30/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến kiểm tra việc sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm liên quan đến cơ sở dữ liệu ngành y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Trung tâm Y tế Tp. Tam Kỳ và Bệnh viên Minh Thiện.