Xây dựng doanh nghiệp giá trị cao tại thành phố Tam Kỳ

Được sự chỉ đạo của UBND TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP. Tam Kỳ tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân tại địa phương với chủ đề "Hành trình khởi nghiệp từ địa phương, vươn tầm thế giới".