Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản Khu dân cư Thuận Trà 1, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

Tài sản là Quyền sử dụng đất ở 07 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Thuận Trà 1, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam