Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản

Ngày 10/3, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; nhiệm vụ thiết kế, lập dự án; lập dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án: kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư phường An Sơn, Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát; nhiệm vụ thiết kế, lập dự án; lập dự toán công tác chuẩn bị đầu tư dự án: kè chống sạt lở kết hợp đường cảnh quan ven sông Tam Kỳ và khu tái định cư phường An Sơn, Tam Kỳ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cho các trường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Bảo hiểm công trình Dự án : Đường bao Nguyễn Hoàng, Địa điểm: thành phố Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu : Bảo hiểm công trình Dự án : Đường bao Nguyễn Hoàng, Địa điểm: thành phố Tam Kỳ , tỉnh Quảng Nam

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 2 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 dự án đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 dự án: Đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 2 dự án: Đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1 dự án: Đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số 1 dự án: Đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ