Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm 2024

Với tinh thần trách nhiệm, đổi mới hoạt động, hoạt động của HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt nhiều kết quả nổi bật, giải quyết khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Tổ chức Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND thành phố Tam Kỳ khoá XII trong 02 ngày, từ ngày 16/7 – 17/7/2024

Thường trực HĐND thành phố ban hành Thông báo số 188/TB-HĐND, ngày 27/6/2024 về việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố làm việc với Viện kiểm sát nhân dân thành phố về nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII

Chiều ngày 17/6/2024, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để nghe báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2024. Bà Đặng Thị Phú Hoa - Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc.

Làm việc với Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố

Chiều ngày 14/6, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố do ông Lê Hoài Ngọc – UVBTV Thành uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Chi Cục Thuế khu vực Tam Kỳ - Phú Ninh về tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 và công tác quản lý thuế trên địa bàn thành phố. Tham dự buổi làm việc có ông Dương Văn Chí - UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

HĐND thành phố Tam Kỳ tán thành chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới

Ngày 31/5/2024, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 12 để thông qua chủ trương sáp nhập phường An Xuân và phường Phước Hòa thành 01 đơn vị hành chính mới. Đồng chí Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Dương Văn Chí - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ toạ kỳ họp.

Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố (khóa XI) về phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2024, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố đã có buổi làm việc với UBND xã Tam Ngọc về tình hình thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-HĐND, ngày 14/4/2022 của HĐND thành phố “Về phát triển du lịch thành phố Tam Kỳ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ban Pháp chế HĐND thành phố giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn phường Hòa Hương

Vừa qua, Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn phường Hòa Hương. Đồng chí Đặng Thị Phú Hoa – Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ban Pháp chế, đại diện Ban thường trực UBMTTQVN thành phố, các phòng, ban đơn vị thành phố có liên quan và đại diện Thường trực HĐND, UBND phường Hoà Hương.

Triệu tập Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 11/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

HĐND thành phố Tam Kỳ giám sát UBND phường An Phú về tình hình thực hiện các dự án

Chiều ngày 26.3, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Tam Kỳ - ông Dương Văn Chí đã chủ trì buổi giám sát với UBND phường An Phú về tình hình thực hiện các dự án theo Nghị quyết 269/NQ-HĐND và tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường. Cùng tham dự buổi giám sát có Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Tam Kỳ - ông Lê Hoài Ngọc.

Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 trên địa bàn thành phố

Thực hiện Chương trình hoạt động của Thường trực HĐND thành phố năm 2024, Thường trực HĐND thành phố tiến hành giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024 trên địa bàn thành phố. Đoàn Giám sát do đồng chí Dương Văn Chí – Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn.