Thanh niên Trường Xuân xung kích xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, từ đầu năm đến nay, Đoàn phường Trường Xuân đã triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị.

Bài viết thử nghiệm chứ năng thêm tên user

Bài viết thử nghiệm chứ năng thêm tên user

Bài viết thử nghiệm: tên người dùng vào bài viết, quay lại trang danh sách vừa đăng 123

Bài viết thử nghiệm: tên người dùng vào bài viết, quay lại trang danh sách vừa đăng 123

Bế mạc kỳ họp lần thứ 11, HĐND thành phố khóa XI

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố khóa XI, sáng ngày 23.7, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe Tổ thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý thảo luận tại tổ. Nội dung tập trung trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch; xúc tiến thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố; đầu tư phát triển du lịch

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Tam Kỳ theo chương trình giám sát

Chiều ngày 23.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam đã làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ giám sát việc tuyển dụng công chức, viên chức từ năm 2018 đến nay, việc triển khai thực hiện chuyển xếp lương với lao động hợp đồng theo Nghị định 68, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh năm 2020 và việc triển khai một số Nghị quyết của HĐND tỉnh 2020. Ông Trần Xuân Vinh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự chương trình làm việc.

Khai mạc kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI

Sáng ngày 22.7, kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ đã khai mạc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019, bàn và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Bế mạc kỳ họp lần thứ 11, HĐND thành phố khóa XI

Tiếp tục ngày làm việc thứ 2 kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố khóa XI, sáng ngày 23.7, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe Tổ thư ký kỳ họp trình bày báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý thảo luận tại tổ. Nội dung tập trung trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch và quản lý quy hoạch; xúc tiến thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố; đầu tư phát triển du lịch

Khai mạc kỳ họp lần thứ 12 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI

Sáng ngày 24.12, kỳ họp lần thứ 12 HĐND thành phố Tam Kỳ đã khai mạc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn năm 2019, bàn và quyết nghị những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Khai mạc kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XI

Sáng ngày 22.7, kỳ họp lần thứ 11 HĐND thành phố Tam Kỳ đã khai mạc nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019, bàn và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Đại hội Hội Người cao tuổi phường An Phú nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 24.11, Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi phường An Phú lần thứ VI nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với sự tham dự của 55 đại biểu đại diện cho 1.065 người cao tuổi trên địa bàn.