Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026

Lịch tiếp công dân năm 2024 của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thành phố Tam Kỳ khóa XII. nhiệm kỳ 2021-2026

Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Nhấn vào Xem chi tiết để tải file về

Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố