Tam Kỳ quan tâm thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

Sáng ngày 14.9, Đoàn giám sát của Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Tam Kỳ triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố

Thực hiện Kế hoạch số 6019/KH-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 13/9/2023 về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, 2025-2030 trên địa bàn thành phố.

Tam Kỳ quan tâm thực hiện phong trào thi đua trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại

Sáng ngày 14.9, Đoàn giám sát của Sở Nội vụ đã có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Tam Kỳ triển khai sáp nhập phường Phước Hòa và An Xuân

Sáng ngày 7.9, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ chủ trì cuộc họp về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị.

Thành phố Tam Kỳ thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 4 ngày/tuần

Nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, từ ngày 1/8/2023, thành phố Tam Kỳ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 4 ngày/tuần tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa xã, phường.

Quyết tâm nâng cao nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến

Chiều ngày 3.7, đồng chí Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì cuộc họp với một số phòng ban liên quan và đơn vị VNPT, Viettel và Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố để nghe kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số của thành phố 6 tháng đầu năm 2023.

Chính phủ ban hành quy định mới về tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023. Các chế độ chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND tỉnh vừa ban hành công văn, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tam Kỳ triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Sáng ngày 9.2, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Ngọc Ảnh chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các địa phương, phòng, ban, đơn vị nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thành phố Tam Kỳ quyết tâm thực hiện nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt trên 90%

Ngày 23/12, UBND tỉnh có quyết định 3532/KH-UBND về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023.