Hợp tác xã chăn nuôi gà ta Mười Tín - Xã Tam Thăng

Gà ta, vịt được nuôi với môi trường tự nhiên sạch sẽ của vùng cát nội đồng Tam Thăng cho sản phẩm thịt thơm ngon, an toàn

Sản phẩm OCOP Thành phố Tam Kỳ

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) Thành phố Tam Kỳ có 9 sản phẩm được công nhận 4 sao và 12 sản phẩm được công nhận 3 sao