Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã tuyển dụng 238 công chức, 1.274 viên chức

Sáng ngày 8/7, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác của ngành 6 tháng cuối năm 2021.