Khai thuế qua mạng điện tử

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có <a href="/Portals/0/Vanbanthue/540-CCT KK khai thue qua mang dien tu.pdf">công văn số 540/CCT-TTHT</a> ngày 04/9/2014 về việc khai thuế qua mạng điện tử. Việc kê khai thuế qua mạng điện tử mang lại lợi ích thiết thực cho Doanh nghiệp là có thể khai thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có kết nối internet. Xem thêm <a href="/Portals/0/Vanbanthue/5209-3100-TCT-CNTT Day manh khai thue qua mang theo chi dao cua TTg CP.PDF">Công văn 3100/TCT-CNTT</a>, <a href="/Portals/0/Vanbanthue/CV-3291-TCT-CNTT Trien khai mo rong khai thue qua mang....pdf">Công văn 3291/TCT-CNTT</a> của Tổng cục Thuế, <a href="/Portals/0/Vanbanthue/CV 1383-UBND-VP.pdf">Công văn số 1383/UBND-VP</a> của UBND thành phố Tam Kỳ về khai thuế qua mạng.<br /> <br /> </strong></div>

Thông báo thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có Thông báo về việc thay đổi ngân hàng phối hợp thu ngân sách. Theo đó, kể từ ngày 01/8/2014 việc nộp tiền thuế vào NSNN được thực hiện tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam thay vì nộp vào Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Nam như trước đây. Nội dung cụ thể <a href="http://tamky.gov.vn/Portals/0/Vanbanthue/3332-TB%20%20Thay%20doi%20ngan%20hang%20thu%20ngan%20sach.pdf">thongbao3332</a><br /> </strong></div>

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 04/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

<div style="text-align: justify;"><strong>Ngày 17/01/2014, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2014. Theo đó đã thay đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản như sau:</strong></div>

Danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế

<strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có công văn số 101/CCT-TTHT ngày 14/3/2014 về việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế. Tải <a href="/Portals/0/Vanbanthue/101-CCT cong khai tren phuong tien thong tin dai chung.pdf">danhsach</a><br /> <br /> </strong>

Danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ vừa có công văn số 31/CCT-TTHT ngày 25/1/2014 về việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế. Tải </strong><a href="/Portals/0/Vanbanthue/img-125105503.pdf"><strong>danhsach</strong></a><br /> <br /> </div>

Thống kê nợ NQD khối hộ trên địa bàn thành phố

<p style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế thành phố vừa công bố bảng thống kê nợ NQD khối hộ đến ngày 30/9/2013 trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Tải <a href="/Portals/0/Vanbanthue/BC No.xls">bangthongke</a></strong></p> <div style="text-align: justify;"><br /> </div>

Thông báo của Chi cục Thuế Thành phố về tổ chức tuần lễ "Lắng nghe ý kiến người nộp thuế"

<div style="text-align: justify;"><strong>Để góp phần tháo gỡ và giải quyết những khó khăn cho người nộp thuế (NNT) trong quá trình thực hiện chính sách thuế, hướng đến ngày doanh nhân Việt Nam năm 2013 (ngày 13/10/2013), Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ tổ chức tuần lễ “<em>Lắng nghe ý kiến người nộp thuế</em>” từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013. Nội dung <a href="/Portals/0/Vanbanthue/TB to chuc lang nghe NNT.doc">thongbao</a></strong><br /> <strong></strong><br /> </div>

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục thuế thành phố vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Nội dung <a href="/Portals/0/Vanbanthue/Noi dung chinh sach thue moi tu 1-7-2013.doc">vanban</a><br /> <br /> </strong></div>

Một số nội dung mới về chính sách thuế

<div style="text-align: justify;"><strong>Chi cục Thuế Tam Kỳ thông báo một số nội dung mới về chính sách thuế. Nội dung <a href="/Portals/0/Vanbanthue/Mot so noi dung moi ve chinh sach thue.doc">taiday</a></strong><br /> <br /> </div>

Thông báo miễn, giảm Thuế sử dụng đất nông nghiệp

<div style="text-align: justify;"><strong>Để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Tp Tam Kỳ nắm bắt và thực hiện đúng nội dung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010. Chi cục thuế TP Tam Kỳ thông báo với nội dung <a href="/Portals/0/TinTuc/Dang%20tin%20mien%20giam%20thue%20SD%20dat%20nong%20nghiep.doc">thongbao6544</a>.</strong><br /> <br /> </div>