Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 745 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
2453/UBND-KT 22/09/2023 Đang có hiệu lực
2434/UBND-KT 20/09/2023 Đang có hiệu lực
2383/UBND-KT 14/09/2023 Đang có hiệu lực
2173/UBND-KT 23/08/2023 Đang có hiệu lực
223/KH-UBND 01/08/2023 Đang có hiệu lực
199/NQ-HDND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
198/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
197/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
200/NQ-HDND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
196/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực