Số ký hiệu số 09/2021/TT-BXD
Trích yếu Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Văn bản khác
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày có hiệu lực 01/10/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...
Số ký hiệu: số 09/2021/TT-BXD
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/10/2021