Số ký hiệu Số 17/2021/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Văn bản khác
Người ký Lê Trí Thanh
Ngày ban hành 17/08/2021
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh
Số ký hiệu: Số 17/2021/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2021