Số ký hiệu Quyết định 454/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Văn bản Tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Người ký Hồ Quang Bửu
Ngày ban hành 08/02/2021
Ngày có hiệu lực 08/02/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu: Quyết định 454/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 08/02/2021

Văn bản liên quan