Số ký hiệu 70/BC-TU
Trích yếu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Trình Minh Đức
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày có hiệu lực 24/08/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Số ký hiệu: 70/BC-TU
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/08/2021

Văn bản liên quan