Số ký hiệu 4301/BNV-ĐT
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Lĩnh vực Tư pháp
Cơ quan ban hành Văn bản Trung ương
Loại văn bản Công văn
Người ký Trương Hải Long
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Số ký hiệu: 4301/BNV-ĐT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 01/09/2021