Số ký hiệu 397/BC-UBND
Trích yếu Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TƯ năm 2021
Lĩnh vực Tổng hợp
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Bùi Ngọc Ảnh
Ngày ban hành 16/11/2021
Ngày có hiệu lực 16/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TƯ năm 2021
Số ký hiệu: 397/BC-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 16/11/2021

Văn bản liên quan