Số ký hiệu 2947/UBND-KT
Trích yếu Triển khai Quyết định 3224/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Công văn
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2021
Ngày có hiệu lực 25/11/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Triển khai Quyết định 3224/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 31/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số ký hiệu: 2947/UBND-KT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/11/2021

Văn bản liên quan