Số ký hiệu 03/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của PCT TT UBND Thành phố Nguyễn Minh Nam tại buổi họp triển khai BT GPMB KDC TĐC Khối phố 4 Phường An Sơn, KDC TĐC Tây Bắc đường Thanh Hóa
Lĩnh vực Đất đai
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Thông báo kết luận
Người ký
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày có hiệu lực 06/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của PCT TT UBND Thành phố Nguyễn Minh Nam tại buổi họp triển khai BT GPMB KDC TĐC Khối phố 4 Phường An Sơn, KDC TĐC Tây Bắc đường Thanh Hóa
Số ký hiệu: 03/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 06/01/2022

Văn bản liên quan