Số ký hiệu 8369/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 363 /NQ- HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố khóa XII Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Lĩnh vực Tổng hợp
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Bùi Ngọc Ảnh
Ngày ban hành 17/12/2021
Ngày có hiệu lực 17/12/2021
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 363 /NQ- HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố khóa XII Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025
Số ký hiệu: 8369/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 17/12/2021

Văn bản liên quan