Số ký hiệu 135/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 17/12/2021 của Thành uỷ Tam Kỳ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Minh Nam
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày có hiệu lực 14/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 17/12/2021 của Thành uỷ Tam Kỳ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh uỷ Quảng Nam tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu: 135/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 14/01/2022

Văn bản liên quan