Số ký hiệu 01/TB-SNN&PTNT
Trích yếu THÔNG BÁO: Kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của các tổ chức thủy lợi cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành Văn bản Tỉnh
Loại văn bản Thông báo
Người ký Trương Xuân Tý
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày có hiệu lực 10/01/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
THÔNG BÁO: Kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 của các tổ chức thủy lợi cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Số ký hiệu: 01/TB-SNN&PTNT
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/01/2022

Văn bản liên quan