Số ký hiệu 340/TB-UBND
Trích yếu Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Ngọc Ảnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai
Lĩnh vực TBKL GIAO BAN
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Thông báo kết luận
Người ký Lê Ngọc Phú
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày có hiệu lực 13/04/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố - Bùi Ngọc Ảnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai
Số ký hiệu: 340/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 13/04/2022