Số ký hiệu Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Trích yếu Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Lĩnh vực Tài nguyên môi trường
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Báo cáo
Người ký Trần Trung Hậu
Ngày ban hành 15/05/2022
Ngày có hiệu lực 27/05/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Số ký hiệu: Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 27/05/2022

Văn bản liên quan