Số ký hiệu 285/NQ-HĐND
Trích yếu phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Lĩnh vực Xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Trần Nam Hưng
Ngày ban hành 10/10/2022
Ngày có hiệu lực 10/10/2022
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Số ký hiệu: 285/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/10/2022

Văn bản liên quan