Số ký hiệu 1015/QĐ-UBND
Trích yếu QĐ Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành các hoạt động chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Lĩnh vực Kinh tế
Cơ quan ban hành UBND thành phố Tam Kỳ
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Minh Nam
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày có hiệu lực 20/03/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
QĐ Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành các hoạt động chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thành phố Tam Kỳ
Số ký hiệu: 1015/QĐ-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 20/03/2023

Văn bản liên quan