Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 18 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
155/BC-UBND 04/05/2023 Đang có hiệu lực
384/BC-UBND 20/10/2022 Đang có hiệu lực
345/BC-UBND 29/09/2022 Đang có hiệu lực
320/BC-UBND 12/09/2022 Đang có hiệu lực
243/BC-UBND 05/07/2022 Đang có hiệu lực
242/BC-UBND 04/07/2022 Đang có hiệu lực
Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ 15/05/2022 Đang có hiệu lực
78/BC-UBND 28/03/2022 Đang có hiệu lực
69/BC-UBND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
61/BC-UBND 14/03/2022 Đang có hiệu lực