Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 22 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
3302/QĐ-UBND 17/07/2023 Đang có hiệu lực
231/UBND-QLĐT 17/02/2022 Hết hiệu lực
232/UBND-QLĐT 17/02/2022 Hết hiệu lực
204/UBND-QLĐT 14/02/2022 Đang có hiệu lực
12/TB-UBND 13/01/2022 Đang có hiệu lực
06/TB-UBND 06/01/2022 Đang có hiệu lực
821/TB-UBND 15/11/2017 Đang có hiệu lực
746/TB-UBND 12/10/2017 Đang có hiệu lực
718/TB-UBND 02/10/2017 Đang có hiệu lực
716/TB-UBND 02/10/2017 Đang có hiệu lực