Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
GPMT 04/07/2023 Đang có hiệu lực
GPMT 10/06/2023 Đang có hiệu lực
Công khai nội dung cấp giấy phép môi trường dự án Xí nghiệp in và sản xuất bao bì Quảng Nam tại KCN Thuận Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 17/04/2023 Đang có hiệu lực
Báo cáo cấp giấy phép môi trường dự án Phòng phân tích và thử nghiệm chất lượng sản phẩm tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ 15/05/2022 Đang có hiệu lực