Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 39 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
52/KH-UBND 20/02/2023 Đang có hiệu lực
49/KH-UBND 17/02/2023 Đang có hiệu lực
136/UBND-VP 02/02/2023 Đang có hiệu lực
98/KH-BCĐ 07/04/2022 Đang có hiệu lực
1594/QĐ-BTTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
1959/UBND-VP 30/07/2021 Đang có hiệu lực
1845/UBND-VP 21/07/2021 Đang có hiệu lực
307/TB-UBND 23/01/2019 Đang có hiệu lực
339/QĐ-UBND 15/01/2019 Đang có hiệu lực
22/HĐND-BPC 15/01/2019 Đang có hiệu lực