Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 35 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
1594/QĐ-BTTTT 13/10/2021 Đang có hiệu lực
1959/UBND-VP 30/07/2021 Đang có hiệu lực
1845/UBND-VP 21/07/2021 Đang có hiệu lực
307/TB-UBND 23/01/2019 Đang có hiệu lực
22/HĐND-BPC 15/01/2019 Đang có hiệu lực
339/QĐ-UBND 15/01/2019 Đang có hiệu lực
222/UBND-KGVX 11/01/2019 Đang có hiệu lực
09/KH-KTXH 11/01/2019 Đang có hiệu lực
13/TB-UBND 09/01/2019 Đang có hiệu lực
6/BC-UBND 08/01/2019 Đang có hiệu lực