Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 74 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
196/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
200/NQ-HDND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
195/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
198/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
199/NQ-HDND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
197/NQ-HĐND 27/07/2023 Đang có hiệu lực
106/NQ-HĐND 17/05/2023 Đang có hiệu lực
102/NQ-HĐND 17/05/2023 Đang có hiệu lực
101/NQ-HĐND 17/05/2023 Đang có hiệu lực
103/NQ-HĐND 17/05/2023 Đang có hiệu lực