Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 523 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
172/KH-UBND 25/05/2023 Đang có hiệu lực
1110/UBND-KT 15/05/2023 Đang có hiệu lực
1074/UBND-KT 09/05/2023 Đang có hiệu lực
155/BC-UBND 04/05/2023 Đang có hiệu lực
Công khai nội dung cấp giấy phép môi trường dự án Xí nghiệp in và sản xuất bao bì Quảng Nam tại KCN Thuận Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 17/04/2023 Đang có hiệu lực
1543/QĐ-UBND 10/04/2023 Đang có hiệu lực
267/TB-UBND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
117/KH-UBND 28/03/2023 Đang có hiệu lực
611/UBND-KT 27/03/2023 Đang có hiệu lực
113/KH-UBND 24/03/2023 Đang có hiệu lực