Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 62 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
523/QĐ-UBND 11/03/2024 Đang có hiệu lực
971/KH-UBND 05/02/2024 Đang có hiệu lực
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1325/QĐ-UBND 28/06/2023 Đang có hiệu lực
3387/QĐ-UBND 12/12/2022 Đang có hiệu lực
2814/QĐ-UBND 19/10/2022 Đang có hiệu lực
147/VPĐPNTM-KHNV 14/09/2022 Đang có hiệu lực
143/VPĐPNTM-KHNV 12/09/2022 Đang có hiệu lực
2333/QĐ-UBND 08/09/2022 Đang có hiệu lực
141/VPĐPNTM-KHNV 08/09/2022 Đang có hiệu lực