CONTACT INFO

Office of the People's Committee of Quang Nam Province

- Address: 70 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
- Phone: 0235.3852364
- Fax: 0235.3851402
- Email: bbt_tamky@quangnam.gov.vn

Directions Map

  • Phim tài liệu Đại thủy nông Phú Ninh - một dòng nước, vạn dòng đời (trailer)