Tìm kiếm

Tìm thấy 27 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 cong khai thu chi quy IV nam 2023 2024
2 cong khai du toan 2024 2024
3 cong khai quyet toan nam 2022 2023
4 Công khai Thu chi NS thành phố quý III-2023 2023
5 Công khai tình hình thu - chi NSNN quý I/2023 2023
6 Công khai tình hình thực hiện Thu -chi ngân sách thành phố quý II-2023 2023
7 Công khai dự toán Thu-Chi ngân sách thành phố năm 2023 2023
8 Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách thành phố quý IV/2022 2022
9 cong khai du toan nam 2022 2022
10 Công khai Thu Chi NSNN thành phố quý I-2022 2022
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại