Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1
Ông

Chức vụ: Kế toán

2 Nguyễn Thế  Nhựt
Ông Nguyễn Thế Nhựt

Chức vụ: Tổng hợp

3 Nguyễn Ngọc Dũng
Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chức vụ: Phó Giám đốc

dungnguyenngoctk@gmail.com
4 Nguyễn Đình  Toản
Ông Nguyễn Đình Toản

Chức vụ: Giám đốc

5 Bùi Quốc Hào
Ông Bùi Quốc Hào

Chức vụ: Phó Giám đốc

6 Nguyễn Thị Nhật Vy
Ông Nguyễn Thị Nhật Vy

Chức vụ: Phó trưởng phòng

7 Phạm Thế Mẫn
Ông Phạm Thế Mẫn

Chức vụ: Trưởng Phòng TNMT

phamtheman2002@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thao
Bà Nguyễn Thị Thao

Chức vụ: Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

thaotamky81@gmail.com
9 Văn phòng
Ông Văn phòng

Chức vụ: 

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại