Tập huấn hệ thống quản lý văn bản (Q-office) và Thư điện tử công vụ

Ngày 23.11, UBND phường Tân Thạnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office phiên bản mới 2020 và phần mềm thư điện tử công vụ.

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 23.11, UBND phường Tân Thạnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office phiên bản mới 2020 và phần mềm thư điện tử công vụ

Tại lớp tập huấn, 30 cán bộ, công chức, người lao động đã được cán bộ Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI) phổ biến, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc Q-Office và phần mềm thư điện tử công vụ. Cụ thể qua các thao tác về cách đăng nhập; quản lý văn bản đến, văn bản đi và hồ sơ công việc; lập phiếu yêu cầu, đề xuất; trao đổi nội bộ; ký số văn bản trực tiếp trên phần mềm đối với lãnh đạo, gửi nhận văn bản liên thông trên phần mềm Q-office. Lãnh đạo phường Tân Thạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và chỉ đạo điều hành, nhằm thay đổi thói quen làm việc và triển khai các nhiệm vụ có hiệu quả, cũng như chương trình công tác của ngành; yêu cầu cán bộ, công chức và người lao động tham gia lớp tập huấn thực hiện nghiêm túc chương trình tập huấn, chủ động, tích cực học tập để đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT của cơ quan.

Tin liên quan

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công trên điện thoại